Menu

ارزشیابی دانشگاه های کره

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کره جنوبی:

  • برای ورودی هـــــــــــــای 2017  اینجا را کلیک کنید.
  •  برای ورودی هــــــــــــای 2016  اینجا را کلیک کنید.
  •  برای ورودی هـــــــــــای  2013  اینجا را کلیک کنید.
  •  برای ورودی های قبل از 2013  اینجا  را کلیک کنید.

 

  دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کره جنوبی: 

  • برای ورودی های 2017   اینجا را کلیک کنید.

 

(توضیح: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قبل از 2017 لیستی اعلام نکرده است)

 

برای دانلود بورس جهانی دولت کره جنوبی  اینجا  را کلیک کنید.

راهنمای بورس کره برای سال ۲۰۱۷ 

تماس با ما

اطلاعات تماس شما

پیام شما