Menu

آشنایی با رایزن علمی

دکتر یوسف حجت، رایزن فعلی جمهوری اسلامی ایران در چین، ژاپن و کره با حکم وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و حکم وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از تاریخ اول اردیبهشت ماه 1395 در سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن مشغول به کار شده اند. ایشان دومین رایزن علمی در چین هستند. برای آشنایی با دکتر یوسف حجت، رایزن علمی در چین، کره و ژاپن اینجا را کلیک کنید. 

 

 

رایزن های قبلی

اولین رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در چین، دکتر حسین گنجی دوست استاد دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس بوده اند که حدود 3 سال  (از اوایل سال  1392 تا اوایل سال 1395)  مسئولیت رایزنی در چین را به عهده داشته اند. ایشان به عنوان اولین رایزن برای راه اندازی دفتر رایزنی و سرپرستی دانشجویان ایرانی در چین خدمات ارزشمندی را انجام داده اند.  

تماس با ما

اطلاعات تماس شما

پیام شما